§ 1. Informacje ogólne

1. Witryna koszeokazjonalne.com.pl prowadzi sprzedaż zestawów prezentowych.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie.

3. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące wielkości zamówienia powinny odbywać się drogą pisemną – mailowo pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający – osoba fizyczna bądź prawna, która wyraziła mailową lub telefoniczną deklarację zakupu zestawów prezentowych i wypełniła warunki niezbędne do wykonania zamówienia wymienione w § 2.

5. Wykonawca – Uni-Trade, operator serwisu koszeokazjonalne.com.pl

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienie odbywa się drogą mailową. W treści wiadomości należy podać następujące dane:
a. nazwa podmiotu zamawiającego,
b. wielkość zamówienia i budżet (liczba zestawów prezentowych, cena pojedynczego zestawu),
c. termin realizacji zamówienia,
d. adres doręczenia zestawów,
e. kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego.

2. Zamawiający otrzymuje przykładowe propozycje realizacji zamówienia. Oferta zawiera informacje dotyczące rodzaju opakowania, ilości i rodzaju produktów umieszczonych w opakowaniu, cenę pojedynczego zestawu oraz kwotę całego zamówienia, sposób i koszty transportu. Oferta ważna jest 7 dni od daty wysłania o ile oferta nie stanowi inaczej.

3. Po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdza przyjęcie zamówienia i ustala termin realizacji.

4. Zamówienia zostaje przyjęte do realizacji po opłaceniu (uznaniu na rachunku bankowym Wykonawcy) faktury VAT wysłanej mailowo do Zamawiającego. Faktura opiewa na 100% wartości zamówienia. Płatność powinna nastąpić najpóźniej 2 dni od otrzymania faktury VAT. W szczególnych okolicznościach (krótki termin realizacji) czas ten może zostać skrócony.

5. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zamówienia, w wyjątkowych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do zamiany niedostępnych produktów z zestawu na produkty o podobnej lub wyższej jakości po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

§ 3. Terminy realizacji i dostawa

1. Termin realizacji każdego zamówienia jest ustalany z Zamawiającym indywidualnie. W zależności od wielkości zamówienia i miejsca dostawy termin realizacji wynosi około 5 dni roboczych.

2. Dostawa realizowana jest na koszt i zlecenie Zamawiającego, na podany przez niego adres, w umówiony wcześniej sposób.

3. Wykonawca dokonuje wszelkich starań aby przesyłka doszła do Zamawiającego w takim stanie jak została spakowana.

4. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności kuriera i w razie potrzeby spisania protokołu zniszczeń.

5. Zlecenie zostaje uznane za zrealizowane z chwilą bezpośredniego dostarczenia do Zamawiającego lub z chwilą nadania do przewozu (w wyspecjalizowanej firmie kurierskiej).

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich w formie pisemnej w przeciągu 7 dni od otrzymania zamówienia.

2. W przypadku reklamacji jakościowej, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie całego wadliwego zestawu na adres Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy zostaną zwrócone.

3. Reklamacje związane z niewłaściwym przechowywaniem i transportowaniem upominków, powstałe na skutek przepakowywania zawartości upominków, dotyczące towaru podawanego dalszej modyfikacji poza firmą Wykonawcy nie będą rozpatrywane.

§ 5. Pozostałe postanowienia

1. Ceny produktów podanych na stronie koszeokazjonalne.com.pl są cenami netto, mają charakter informacyjny (orientacyjny) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

2. Wszelką korespondencję mailową dotyczącą zamówień, zapytań ofertowych, reklamacji należy kierować na adres mailowy zamowienia@koszeokazjonalne.pl

3. Witryna koszeokazjonalne.com.pl nie prowadzi detalicznej ani hurtowej sprzedaży samych alkoholi.

4. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i w związku z tym, informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

5. Wszelkie zaprezentowane na stronie logotypy, nazwy własne są własnością ich właścicieli a przedstawione są na stronie jedynie dla celów poglądowych.

6. Upominki zaprezentowane na zdjęciach są tylko prezentacją ich zawartości. Układ produktów, ich kolory, wielkość mogą się różnić w upominku faktycznie dostarczonych do Zamawiającego ponieważ muszą zmieścić się w opakowaniu i zostać przetransportowane.

7. Zawartość upominku definiuje lista produktów umieszczona na podstronie każdego zestawu lub w ofercie.